Visualisatie oefening

Visualisatie in algemene zin wordt gebruikt om je mentaal een zo duidelijk mogelijke voorstelling te maken van wat je graag wilt bereiken of van hoe je wilt dat je je gedraagt in bepaalde omstandigheden. Door je mentaal af te stemmen op wat je wilt geef je je...

Visie op verslavingsproblematiek

Dat je met je verslaving, van welke aard dan ook, naast het ondervinden van materiële nadelen, ook nog gezondheidsrisico ‘s loopt, zal je niet verbazen. Waarschijnlijk is zelfs dat je ze heel goed kent, maar je vindt het dat wel waard omdat je je zo goed voelt...

Versnelde genezing door je onderbewustzijn

Bij ziekte en herstel daarvan is het goed je te realiseren, dat ziek zijn in feite abnormaal is, in die zin dat het normaal is om gezond te zijn. Je onderbewustzijn regelt en controleert ononderbroken al je levensfuncties (de zgn. onbewuste processen), 24 uur per...

Verslavingen

Het aangrijpingspunt voor je verslaving is een fundamenteel negatief geloof over jezelf. Daar wil je vanaf, maar door de manier waarop je dat probeert te doen versterk je het alleen maar. Wat voor iedereen geldt, is dat tijdens het opgroeien (zeker na het eerste jaar)...

Therapie en onderbewustzijn literatuur

Hieronder geheel willekeurig en absoluut onvolledig een aantal titels van makkelijk leesbare, min of meer populair geschreven boeken over de onderwerpen die op de website aan de orde komen. De lijst bevat geen titels van vakliteratuur en zou moeiteloos completer...