Onderbewustzijn

de kracht van je onbewuste

 

 

De kracht van je onderbewustzijn

Het grootste gedeelte van je leven wordt geregeld, vorm gegeven en gestuurd door je onderbewustzijn. De resultaten in je leven, je gedrag, je denkprocessen alsmede de omstandigheden en zogenaamde toevalligheden vinden plaats onder invloed van je onderbewustzijn en overtuigingen die daaruit voort komen.

Wellicht lijkt het alsof je het gros van jouw beslissingen bewust neemt, ze zijn echter gekleurd door programma’s die zich in je onderbewustzijn bevinden en die leiden tot bepaalde patronen en overtuigingen die je kijk op de wereld en op het leven vormen.

 

Programmering van onderbewustzijn voornamelijk in kindertijd

Deze programma’s en patronen zijn ingesleten in je onderbewustzijn door ervaringen die je hebt opgedaan in je leven en beslissingen die je over deze ervaringen hebt genomen. Het resultaat hiervan ligt in jouw wezen besloten, tot op microniveau.

Programmeer je onderbewustzijn

 

De eerste programmering van je onderbewustzijn gebeurt heel vroeg. De meeste input vindt plaats tot ongeveer je 7de levensjaar, omdat je hersenactiviteit zich tot die leeftijd voornamelijk in thèta-golven bevindt. Thèta-activiteit is een voorwaarde om het onderbewustzijn te bereiken.

Je leven als volwassene wordt dus grotendeels vormgegeven door de programmering van je onderbewuste uit je kindertijd. Wanneer deze programmering gehandhaafd blijft dan creëer je je leven en neem je grotendeels, weliswaar onbewust, nog steeds besluiten op basis van het bewustzijn van een kind en hetgeen anderen hebben bijgedragen aan de programmering op deze leeftijd. Denk daarbij aan ouders, broertjes, zusjes, familie, buren, vriendjes, vriendinnetjes, leraren et cetera.

 

Onderbewustzijn opnieuw programmeren

De programma’s in je onderbewustzijn, wellicht ooit bruikbaar, kunnen je nu beperken in het realiseren van het potentieel dat eveneens in jou besloten ligt. Ze passen niet langer bij je, er van uit gaande dat ze dat ooit deden.

Het is daarom letterlijk van levensbelang voor een weloverwogen, gelukkig, vreugdevol en bevredigend leven om je onderbewustzijn te bevrijden van tegenwerkende en beperkende programma’s en overtuigingen en bewust programma’s en overtuigingen in te brengen die meewerken aan je levensgeluk, (spirituele) ontwikkeling, gezondheid en levensdoelen.

Hetgeen dat is geworteld in je onbewuste is van invloed op alle aspecten van je leven. Een verandering kan pas echt verankeren wanneer je dit op het op het diepste niveau aanpakt. Het domein van het onderbewustzijn is te bereiken in thèta hersengolfactiviteit. Theta hersengolfactiviteit wordt geassocieerd met een trance-achtige en verbeeldende bewustzijnsstaat, zelfgenezing, zelfprogrammering, creativiteit, meditatie en inspiratie. De REM slaap vindt eveneens plaats in thèta.

 

Thèta frequentie om je onbewuste te bereiken

Door middel van de thèta frequentie van circa 4 – 8 Hz kun je je onderbewustzijn bereiken, de plek waar je meest diepgewortelde programma’s zich bevinden en waar zij kunnen worden getransformeerd. Wanneer de hersengolven zich in thèta bevinden worden de signalen die afgegeven worden door het herhalen van woorden en zinnen direct opgenomen in het onderbewustzijn en daarmee in het geheugen van je hele wezen en dat leidt tot transformatie.

Onze methode brengt je moeiteloos rechtstreeks naar een thèta bewustzijnsstaat alwaar je onbewuste van beperkende en belemmerende programmering wordt ontdaan en wordt gevuld met programma’s die je nu, als volwassene, zelf kiest.

 

Je onderbewustzijn als vriend en bondgenoot

Je onderbewuste wordt zo de vriend, bondgenoot en de teamspeler die het altijd al is geweest. Het is een zeer meewerkend en uiterst nauwkeurig instrument en het voert zeer bekwaam de programma’s uit die het bevat. Daarom heb je nu, met de methode van onderbewustzijn.com, het middel in handen om je onderbewustzijn in te zetten om emoties en trauma’s los te laten en om het leven te creëren zoals jij dat wilt.