Disclaimer

Wij vertrouwen er op dat jij als gebruiker van deze website zelf verstandige en verantwoordelijke keuzes maakt in het kader van je eigen gezondheid, welzijn en levensgeluk.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.onderbewustzijn.com.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar jij je zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website www.onderbewustzijn.com

De gebruiker van deze website is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij of zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

Hoewel onderbewustzijn.com uiterste zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Onderbewustzijn.com garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Onderbewustzijn.com wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Deze website en de verstrekte informatie zijn geenszins vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Onderbewustzijn.com raadt je altijd aan een gekwalificeerde arts, specialist of therapeut te raadplegen als u medische problemen en/of gezondheidsklachten heeft. De informatie en adviezen op deze website zijn niet ter vervanging van medisch advies, niet ter vervanging van medicijnen en niet ter vervanging van het advies van een huisarts of andere deskundigen.

Het gebruik van brainwave entrainment wordt sterk afgeraden voor mensen met epilepsie en voor mensen die gevoelig zijn voor aanvallen en/of beroertes.

Het toepassen van de informatie en adviezen op deze website is volledig op eigen risico en voor verantwoordelijkheid van de gebruiker. Onderbewustzijn.com kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de informatie en adviezen gegeven op deze website.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer onderbewustzijn.com links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Onderbewustzijn.com aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door onderbewustzijn.com niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

Onderbewustzijn.com behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.