Hypnotherapie

hypnotherapie en het herprogrammeren van je onderbewustzijn

 

 

Hypnotherapie en je onderbewustzijn

Waar velen van ons zich niet bewust van zijn is dat je leven voor het grootste deel wordt gestuurd, geregeld en vorm gegeven vanuit je onderbewustzijn. We denken vaak dat we heel bewust keuzes maken. Het is echter zo dat het grootste gedeelte van onze keuzes zijn gebaseerd op hetgeen in ons onderbewustzijn is opgeslagen aan ervaringen, overtuigingen, opvattingen en patronen.

Door de jaren heen en met name in je vroege kindertijd, tot ongeveer je 7e jaar, hebben allerlei overtuigingen, opvattingen en beelden zich genesteld in je onderbewustzijn die onjuist zijn, niet kloppen of die niet langer geldig zijn. Deze beïnvloeden echter tot op de dag van vandaag je keuzes en reacties en daarmee hoe je leven er uit ziet.

 

Hypnotherapie om gewoontes en patronen los te laten

Hypnotherapie is een veel toegepaste methode om het onderbewustzijn te bereiken en vandaar uit onbewuste programma’s en daaruit voortvloeiende patronen aan te pakken die resulteren in beperkende overtuigingen en zelf-saboterende gewoonten die belemmerd of soms zelf destructief werken.

Uitgangspunt bij hypnotherapie is dat wanneer je een bepaalde gewoonte wilt loslaten door hier bewust anders mee om te gaan, je zult merken dat dit een hele uitdaging is en veel energie kost. Wanneer je hier namelijk even niet bewust mee bezig bent dan schakel je automatisch over op het programma en bijbehorend gedrag zoals opgeslagen in je onderbewustzijn.

Vandaar dat in de aanpak van hypnotherapie het onderbewustzijn centraal staat. De hypnotherapeut richt zich in de behandeling direct op onbewuste patronen en daarmee op het onderbewustzijn en de programma’s die hier in zijn opgeslagen. Voor meer informatie over het onderbewustzijn en de wijze waarop programma’s in het onderbewustzijn terecht komen klik hier.

Hypnotherapie en het gebruik van scripts

Om het onderbewustzijn te bereiken maakt de hypnotherapeut gebruik van een hypnotische staat om op deze wijze contact te leggen met onbewuste overtuigingen, opvattingen en gevoelens. Door deze gerichte aanpak van de programma’s en scripts op het niveau van het onderbewustzijn wordt het mogelijk transformatie te bewerkstelligen.

Het onderbewustzijn is namelijk een trouwe bondgenoot die geen oordeel geeft over goed of slecht en consequent de programma’s uitvoert die er in opgeslagen zijn. Deze trouwe vriend kunnen we echter nog beter inzetten bij het bereiken van die dingen die we graag willen, zodra we weten hoe.

Waarom nu zo’n uitgebreide toelichting op hypnotherapie?

Uit de succesvolle resultaten die bereikt worden met hypnotherapie blijkt dat het onderbewustzijn inderdaad enorm belangrijk is om werkelijke verandering en transformatie te bewerkstelligen in ons leven. Om overtuigingen los te laten die niet langer voor ons werken, om gewoonten te veranderen die niet passen bij wat we willen, om het gedrag te transformeren dat saboterend werkt bij het bereiken van onze doelen.

Hoe vaak hebben we niet geprobeerd een gewoonte op een bewuste manier aan te pakken? Door er anders naar te kijken, er op een andere manier over te denken, door er over te lezen? Om op een onbewaakt moment toch weer terug te vallen in onze oude patronen. We kennen allemaal de frustratie die daarmee gepaard gaat, het gevolg dat het kan hebben voor je zelfbeeld, we hebben allemaal wel eens gevoeld hoeveel energie dit kost.

De essentie van onderbewustzijn.com en hypnotherapie

De essentie van hypnotherapie is het richten op het onderbewustzijn en daar inwerken op de scripts en programma’s die beperkend en saboterend werken. Dit is tevens de essentie van de methode van onderbewustzijn.com.

Met de methode van onderbewustzijn.com pak je doelgericht die programma’s aan die je beperken in je groei, die in de weg staan van het realiseren van je wensen en doelen, die saboterend werken op je intenties. Wanneer zaken op het diepste niveau worden aangepakt dan werkt dit door op de andere niveaus, het niveau van de gedachten en gevoelens en het bewuste niveau en de zichtbare uitingen daarvan in bijvoorbeeld gedrag en vaardigheden.

Hypnotherapie Hypnotherapeut

Hypnotherapie

Je eigen hypnotherapeut en hypnotherapie door middel van een geluidsbestand

Uitgangspunt bij de methode van onderbewustzijn.com is uiteraard jouw persoonlijke situatie en behoeften. Op grond hiervan wordt een script samengesteld die je ondersteunt bij het loslaten van beperkende, tegenwerkende programma’s en deze te vervangen door positieve, ondersteunende programma’s, overtuigingen en gewoonten.

Aan de hand van het door jou ingesproken script en een door jouw uitgekozen muziekbestand wordt een persoonlijk geluidsbestand samengesteld waar je vervolgens gedurende 28 dagen naar luistert op een moment dat jou past. In dit persoonlijk geluidsbestand zit de techniek van binaural beats verweven. Deze techniek brengt je geleidelijk en moeiteloos naar een therapeutische trance, wat resulteert in thèta hersengolfactiviteit. Thèta is het domein van je onderbewustzijn en in deze staat van zijn is je onderbewustzijn ontvankelijk voor het opnemen van de informatie die ligt besloten in de affirmaties van jouw script.

Ben je op zoek naar een hypnotherapeut maar houdt iets je nog tegen? Ben je op zoek naar een vorm van hypnotherapie maar ben je er nog niet precies uit welke bij je past? Spreekt hypnotherapie je aan maar vind je het ingewikkeld, duur of is de stap naar een therapeut nog iets te groot?

Voordelen van hypnotherapie door middel van onderbewustzijn.com

Door de methode van onderbewustzijn.com kun je eenvoudig zelf een vorm van hypnotherapie toepassen. Bijkomende voordelen van de methode van onderbewustzijn.com is dat:

  • je in overleg met ons bepaalt welke onderwerpen er aan de orde komen in je script en hiermee welke belemmerende patronen worden aangepakt door middel van je persoonlijk geluidsbestand
  • je door middel van dagelijkse luistersessies in slechts 28 dagen al enorme sprongen kunt maken
  • je de dagelijkse luistersessie kunt doen op de plek doen die je fijn vindt en voor jou goed voelt
  • je de dagelijkse luistersessie kunt doen op het moment dat het jou het beste uitkomt
  • er sprake is van een gunstige prijs-kwaliteit verhouding
  • de afstandsbehandelingen nog eens een extra energetische boost geven aan jouw transformatieproces

Nieuwsgierig naar ons aanbod? Bekijk hier onze producten.

Artsen, psychologen en psychiaters passen af en toe ook hypnotische technieken toe, maar dat mag geen hypnotherapie heten, daarvoor is het te weinig gestructureerd.
Het gaat dan meer om een vorm van therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van de extra mogelijkheden die hypnose biedt. Hypnose is op zichzelf geen therapie, maar kan wel een zeer bruikbaar hulpmiddel zijn bij alle bekende vormen van psychotherapie.
De toegepaste behandelmethoden zijn afkomstig uit meerdere therapieën. Vooral ‘t gebruik van cognitieve gedragstherapie is als techniek geliefd bij toepassing onder hypnose, maar ook andere therapieën kunnen goed worden geïntegreerd. Hypnose is feitelijk een vorm van bewust geïnduceerde verhoogde concentratie waarbij gebruik gemaakt wordt van trance omdat je dan direct toegang hebt als cliënt tot je eigen onderbewuste, waar alle informatie ligt over hoe jij de dingen doet zoals je ze doet. De voor therapie doelgericht opgeroepen trance is vaak intenser dan vormen van alledaagse trance en daardoor zeer effectief bruikbaar. Als je dus overtuigingen en daaruit voortkomend gedrag direct aan de basis in je onderbewuste kunt veranderen, zal duidelijk zijn dat gedragsverandering niet alleen sneller gaat, maar ook meteen tot automatisme wordt gemaakt.
Echte hypnotherapie is een specialistisch vak, gekenmerkt door een specifieke communicatie tussen cliënt en therapeut. De laatste luistert met toegewijde aandacht naar wat de cliënt vanuit het onbewuste naar boven brengt en vindt daarin zowel wat de klacht veroorzaakt als wat de oplossing moet zijn. Bij hypnotherapie gaat het om een nuancegevoelig proces, waarbij een therapeut in staat moet zijn tot zorgvuldig luisteren, specifiek taalgebruik en kundig toepassen van motivatietechnieken. Er is veel gepuliceerd over de invloed van taal op ons gedrag en de rol die ons onderbewuste daarbij speelt. Psycho/hypnotherapeutisch taalgebruik is een wetenschap op zich.
Met gebruikmaking van hypnose is het mogelijk de oorzaak van het ontstaan van al of niet problematisch gedrag en overtuigingen en allerlei andere vormen van overlevingsstrategieën op te sporen. Mensen hebben geleerd om dingen te vergeten en weg te stoppen. Dat maakt, zeker als het om nare dingen of zelfs traumatische ervaringen gaat, overleven mogelijk. Vandaar dat je vaak ook niet meer weet wat de oorzaak is van problemen of gedrag.
Met hypnotherapie zijn deze zaken op te sporen, aan te pakken en te veranderen, waardoor moeizaam overleven (toen alles, voor jezelf vaak om onduidelijke reden, zo belastend was) weer voluit leven wordt. Hypno-psychotherapie is niet alleen effectief bij psychische klachten; het unieke van deze therapie is dat díe lichamelijke processen, die onbewust via het autonome/vegetatieve zenuwstelsel verlopen ook kunnen worden beïnvloed: denk maar aan de regeling van je bloeddruk, je ademhaling, je spijsvertering, je stofwisseling, maar ook je hormoonhuishouding, etc.
Afhankelijk van oorzaak en ziektegeschiedenis heeft hypno-psychotherapie, zelfs in chronische gevallen veelal een gunstig effect op de dosering van geneesmiddelen, dit laatste dan wel in overleg met de huisarts en/of specialist! De ervaring toont aan dat door de werkwijze van hypno-psychotherapie de behandelduur ten opzichte ván en waar nodig in samenwerking mét andere therapievormen, aanzienlijk kan worden bekort.