Bij ziekte en herstel daarvan is het goed je te realiseren, dat ziek zijn in feite abnormaal is, in die zin dat het normaal is om gezond te zijn. Je onderbewustzijn regelt en controleert ononderbroken al je levensfuncties (de zgn. onbewuste processen), 24 uur per etmaal. Als een bron van innerlijke wijsheid en macht stuurt het niet alleen op lichamelijk niveau je hartwerking, bloedsomloop en stofwisselingsprocessen aan, maar het is ook de bron van je intelligent creatieve geestelijke processen en het ligt ten grondslag aan je idealen, aspiraties en (van nature altijd op het leven gerichte) menslievende neigingen.

Om deze reden ook (het weet er immers alles van) schuilt in je onderbewustzijn een geweldig genezend vermogen om indien nodig zowel je psychische gesteldheid als je lichamelijke toestand drastisch te verbeteren. Het onderbewustzijn kan vanuit zijn innerlijke intelligentie en het alles weten over vitale functies en lichaamsprocessen in geval van stoornis het lichaam ook herstellen en genezen in overeenstemming met het oorspronkelijke (bouw)plan. Als een innerlijke dokter weet het hoe het je lichaam kan genezen als het ziek is.

Het onderbewuste kan geen afwegingen maken door logisch redeneren, het voert zonder meer de denkbeelden uit die je er op overdraagt. Een eenmaal aanvaarde gedachte verwerkelijkt zich dan ook automatisch, en hiervan kan prima gebruik worden gemaakt om genezingsprocessen te versterken en/of te bevorderen. Verkeerd geïnstrueerd kan het een scala aan geestelijke en lichamelijke belemmeringen veroorzaken, maar met de juiste benadering ook weer opheffen. Het is dus belangrijk wat je je onderbewuste “aanreikt”. Een therapeutisch gesprek kan je ervan bewust maken wát je in feite steeds met jezelf communiceert. Ook kan je leren hoe je dit anders en beter kan doen met het oog op je gezondheid. Een goede voorzet kan gegeven worden met hypnotherapie.

Je onderbewuste voert kritiekloos uit wat je het aanpraat. In verband met dit laatste een gedachten sprongetje. Voor wie bekend is met de Bijbelverhalen over genezingen: je zou kunnen stellen dat Jezus met de vraag Gelooft u dat ik dit doen kan? na het bevestigend antwoord op die vraag met zijn antwoord U geschiede naar uw geloof in feite een beroep deed op de werking van het onderbewuste. Dit geldt in feite voor alle gebedsgroepen en genezers.

De genezing is te danken aan de stellige verwachting (ook te omschrijven als geloof), wat werkt als een krachtige suggestie voor het onderbewustzijn om het genezend vermogen in gang te zetten. Het onderbewustzijn is de eigenlijke genezer. Door je denkprocessen zo te beheersen dat gezondheid onderbouwende gedachteninhouden worden overgedragen op je onderbewuste kun je die vermogens (tot automatisch verwerkelijken) van je onderbewustzijn gebruiken voor een sneller herstel, het feit benuttend dat je onderbewuste bijna slaafs reageert op je gedachten.

Beelden werken daarbij nog extra versterkend. Om je onderbewuste dus nog meer vertrouwd te maken met het beeld van een blakende gezondheid is een goed getraind visualisatievermogen dan ook uitstekend geschikt. Zo ‘n denkbeeld in de meest letterlijke zin van het woord (t.w. beeld als interne representatie) werkt sterk om via het herprogrammeren van je onderbewuste je lichaam aan te zetten tot een verbeterd fysiologisch functioneren. Het herstellend vermogen van je onderbewustzijn reageert op zo ‘n denkbeeldige voorstelling door genezing te realiseren. Omdat ziekte ook altijd energetische disbalans veroorzaakt kan ook EFT bijdragen aan een versneld herstel.