De groeiende vraag naar snelle en adequate hulpverlening op basis van efficiënt werken volgens de recentste wetenschappelijke inzichten, met voorkeur voor kortdurende behandelingen.
WAO (tegenwoordig WIA: Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en ziekteverzuim, dat is waar werkgevers mee te maken hebben als hun werknemers zich ziek melden met allerlei vormen van milde psychosociale problematiek, als angstklachten, depressieve stoornissen, stress– en werkgerelateerde klachten als overspanning en burn-out. Ik kan daar efficiënt op inspelen.

Een bedrijfsarts staat anders in de gezondheidszorgketen dan een huisarts. Een bedrijfsarts heeft doorgaans te maken met mensen die (soms al langere tijd) thuis zijn/ in de ziektewet lopen. Uit ervaring weet ik intussen wel zeker dat juist die mensen met goede coaching zich aanmerkelijk sneller weer OK kunnen voelen. Dat geldt sterk voor mensen met klachten van psychische aard, maar ook als het gaat om puur somatische problematiek, dan tóch is er ook meestal sprake van sterk “psychische rimpelingen”.

Wat ik nu vaak tegen kom is, dat mensen die “weer aan het werk moeten”, zich a.h.w. terug gestoten voelen in het arbeidsproces, terwijl ze zich “nog lang niet OK voelen”. De terugkeer op het werk zou in die gevallen veel soepeler kunnen. Misschien zit je ziek thuis en herken je dit.

Werknemers, vooral binnen de gezondheidszorg en het onderwijs, zijn vaak jonge mensen in de bloei van hun leven. En als er sprake is van problemen op psychosociaal gebied, dan is dat vaak met opvallend grote diversiteit daaraan, al of niet in onderlinge combinatie (werkdruk thuis én op het werk, een drukke baan met thuis een dynamisch en druk gezin of juist problemen rond een kinderwens, relatieperikelen, zorg voor of over eigen ouders; of intrapsychisch: faalangst, onverwerkte zaken uit de jeugd, die versterkt boven komen in tijden van stress, identiteitsproblemen etc. etc.) Allemaal terreinen van levensproblematiek, die negatief kunnen interfereren met het werk.

De oplossing kan bestaat uit goede coaching door een deskundig iemand, die zich prima kan afstemmen in dit verband op juist deze doelgroep. Werkgevers streven naar een laag ziekteverzuimcijfer, ik denk dat dat verbeterd kan worden door te gáán voor preventie. Druk van de ketel halen als het nog kan om erger te voorkomen en (om maar in deze beeldspraak te blijven), als de druk toch te hoog opgelopen is, stoom afblazen op een zinvolle manier (er wórdt wat gemopperd op de bedrijfsarts!) om zonder frustraties weer verder te kunnen of (na een onderbreking) de draad weer op te pakken past in een goed preventie- resp. copingbeleid.