Visie

Grote verschuiving in bewustzijn

Grote verschuiving in bewustzijn

 

Onze beschaving zit momenteel midden in een proces van een grote verschuiving in bewustzijn. Er is een hele grote groep mensen die hieraan meewerken. Ieder doet dat op z’n eigen manier.

Velen die meewerken aan de omslag in bewustzijn realiseren nog lang niet hun volledig potentieel, ondanks hele goede intenties. Dat komt omdat er nog blokkades, onware overtuigingen, programma’s, gewoonten, trauma’s en zelfsabotage in de persoon zitten. Veel hiervan is onbewust.

Wij zijn van mening dat een ieder zijn onderbewustzijn kan schonen van valse onbewuste overtuigingen en vervolgens het onderbewustzijn kan herprogrammeren met ware overtuigingen. Het onderbewustzijn wordt dan een volledig meewerkende kracht die helpt de trauma’s en blokkades op te ruimen. Daarnaast wordt het met een gezond en meewerkend onderbewustzijn veel makkelijker om te creëren.

Ontbrekende schakel in The Secret:

De film The Secret heeft veel mensen doen kennismaken met “je eigen toekomst creëren”. Creëren door bewuste intentie is hierbij het uitgangspunt. De film gaat echter niet in op het schonen van je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn is nu juist je grootste kracht met betrekking tot creëren. Het is heel jammer dat dit onderdeel niet belicht wordt in de film.

De lamp van Aladdin moet eerst schoongemaakt worden voordat de Geest eruit komt!!

Hoe meer mensen hun onderbewustzijn schonen en herprogrammeren, hoe meer mensen succesvol kunnen meewerken aan de collectieve verschuiving in bewustzijn.