Deze techniek (ook wel time line therapy genoemd) is als vorm van NLP duidelijk en overzichtelijk beschreven door de sociaalpsycholoog Lucas Derks. De techniek is overzichtelijk doordat je levensloop gesymboliseerd wordt door een denkbeeldige lijn. Daarop kun je prachtig allerlei gebeurtenissen uit je leven in chronologische volgorde plaatsen, te markeren met briefjes op die lijn. Je hebt er prima zicht op en de techniek biedt je de mogelijkheid om er afwisselend mee te associëren of te dissociëren.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een eveneens denkbeeldige zijlijn. Gedissocieerd naar je levenslijn kijken en erover praten gebeurt vanaf die zijlijn. Op de lijn ervaar je (geassocieerd) bij elke stap die je doet allerlei belevingen, die weggestopt waren maar die dan spontaan in je op komen, compleet met hoe en wanneer het was. Je beleeft ze weer in het moment met de erbij horende emoties. Op de zijlijn kun je letterlijk wat afstand nemen om wat toen gebeurde te herkaderen.

Ernstige trauma’s zowel als “gewone” nare ervaringen worden toegankelijk en kunnen op een rustige manier verwerkt worden, waardoor de beleving ervan blijvend wordt veranderd. Alles valt a.h.w. op z ‘n plek, wat gebeurt op onbewust niveau. Het is een methode die weggestopte belevingen naar boven brengt in een rustige, beheerste setting. Ernstige trauma ‘s worden weer toegankelijk zonder dat je terecht komt in diep emotionele gemoedstoestanden en de beleving daarvan kan veranderd worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gevoelsinhouden die je had op momenten in je leven die je als sterk positief hebt ervaren, momenten van grote rust, kracht of blijdschap en die je nu laat fungeren als hulpbronnen.

Deze techniek maakt zeer complexe interventies mogelijk juist doordat ingewikkelde verbale constructies niet nodig zijn. Met behulp van deze techniek breng je structuur in onoverzichtelijke en chaotische emotionele situaties, zoals wanneer gebeurtenissen van vroeger en nu door elkaar heen lijken te lopen, als je toekomst beperkt lijkt door wat plaats vond in je verleden of als je heden onder druk gezet lijkt door wat de toekomst je zou kunnen brengen. De techniek geeft een prima inzicht in je eigen, je als cliënt ter beschikking staande hulpbronnen en leert je die, waar en indien nodig, toe te passen.