Subliminaal

de kracht van je onbewuste

Subliminaal heeft een Latijnse achtergrond

Het woord subliminaal komt uit het Latijn. Sub betekent onder en limen staat voor drempel of grens. Dit geeft aan dat subliminaal waarnemen plaats vindt onder onze bewustzijnsgrens of onder de drempel van het bewustzijn.

We kunnen subliminale berichten niet waarnemen met onze zintuigen, zelfs wanneer wij weten dat ze er zijn. De informatie wordt echter wel op onbewust niveau geregistreerd en verwerkt in het onderbewustzijn.

 

Subliminaal is effectief

Vanwege deze kwaliteit van subliminale boodschappen, is het een uiterst effectieve manier om het onderbewustzijn te schonen en te herprogrammeren zodat je het als vriend kunt inzetten om je doelen te verwezenlijken. Het is een veilige techniek die gebruikt wordt bij alle producten en programma’s van onderbewustzijn.com. Om het extra krachtig te maken wordt aanvullend de techniek van de binaural beat gebruikt, die ook de ontvankelijkheid van het onderbewustzijn binnen handbereik brengt door thèta activiteit in de hersenen te bewerkstelligen.

 

Subliminaal en het bereiken van het onderbewustzijn

Subliminale boodschappen zijn, zoals al uit de oorsprong van de naam op te maken is, heel goed inzetbaar voor het bereiken van het onderbewustzijn. Van onbewuste beïnvloeding houden wij ons echter verre, wij zijn groot voorstander van vrije wil, bewuste keuze en in je eigen kracht staan. Vandaar dat de producten van onderbewustzijn.com zijn ontwikkeld om je de mogelijkheid te bieden oude patronen los te laten om zo je vrije wil en bewuste keuze nog beter uit de verf te laten komen.

 

Techniek onderbewustzijn.com niet 100% subliminaal

Het affirmatiescript op het persoonlijk geluidsbestand dat je uiteindelijk ontvangt is niet helemaal onhoorbaar. Wanneer je wakker en alert zou blijven dan kun je horen wat er gezegd wordt. Voor de doorwerking van de affirmaties is het echter beter om in een ontspannen meditatieve thèta staat te zijn. Op deze wijze bieden wij absolute transparantie en heb jij altijd de zekerheid dat je hoort wat je wilt horen.

Ook bij de producten waarbij gebruikt wordt gemaakt bij een vooraf ingesproken affirmatiescript, is deze nog hoorbaar wanneer je alert en gefocust luistert.

 

Subliminaal