Twee zaken zijn bij stress en burn-out van belang: afstand nemen van de stressbron en leren ontspannen. Als eerste is belangrijk dat je gelegenheid krijgt om op verhaal te komen. Dat betekent bijvoorbeeld dat, wanneer de stress werkgerelateerd is, je er goed aan doet een tijdje afstand te nemen van je werk. Vaak gaan de externe oorzaken van stress samen met interne factoren, met overtuigingen en aangeleerde gedragingen die tot stress leiden.

Misschien herken je jezelf in één van de drie voorbeelden:

  • De subassertieve persoon, die altijd meent zich dienstbaar te moeten opstellen ten opzichte van anderen, die niet makkelijk ‘nee’ kan zeggen, die vindt dat anderen alles beter kunnen en daarom meer rechten hebben, of
  • de perfectionist, die nooit vindt dat hij goed genoeg presteert, of
  • de opgejaagde persoon, die altijd in tijdnood komt om de dingen te doen, die hij tot zijn taak rekent.

Misschien ken je het nare gevoel, dat alles uit de hand loopt en dat je zelf niets meer hebt in te brengen. Maar wanneer je de situatie wél in de hand kunt houden zal je stress kunnen ervaren als een positieve prikkel, als een uitdaging i.p.v. als een bedreiging. Je bent dan niet bang meer uit je evenwicht te worden gebracht, je weet dat alles weer op z ‘n pootjes terecht zal komen en je vertrouwt erop dat je op alles een antwoord zult hebben en dat je van wat je nu zo problematisch voorkomt toch iets goeds zult kunnen maken. En dat is mogelijk als je weet hoe je zelf je gezondheid, je gevoelens en je gedrag kunt beïnvloeden.

Je zou denken dat zo ‘n gevoel van zelf “de baas” zijn krachtsinspanning vraagt, maar het tegendeel is het geval. Je moet juist in staat zijn los te laten. Wanneer je niet langer probeert een onveranderbare omgeving naar je hand te zetten en beseft dat je gevoelens, gedrag, gevoel van eigenwaarde en identiteit niet afhangen van invloeden van buitenaf, zul je niet langer hoeven tobben over onvervulde verwachtingen. Je wordt minder gevoelig voor stress.

Stress heeft ook minder vat op je als je je verbonden voelt met andere mensen, als je een juiste balans hebt weten aan te brengen tussen diverse belangrijke aspecten van je leven, als je weet hoe je geest en je lichaam elkaar beïnvloeden, de mogelijk negatieve gevolgen daarvan kent en daar rekening mee houdt, maar bovenal gaat het er om in te zien wat voor jou persoonlijk je eigen rol is bij alles wat er in je leven gebeurt. Verder kun je er veel profijt van hebben als je beseft hoe je de dingen aan jezelf verwoordt, leert je eigen waarden
te bepalen of bij te stellen en ontspanningstechnieken kunt toepassen. Therapie kan je helpen met het aanleren van een eigen anti-stress-programma, afgestemd op je persoonlijke behoeften. Het is mogelijk stress te leren beschouwen als een maatje, het te herkennen en te verwelkomen als een brok potentiële energie, waarvan jijzelf de stuurman of -vrouw bent. Het werkt dan niet tégen je, maar vóór je.