Als sociaal wezen zijn anderen belangrijk voor je. Ook innerlijk, hoe ze je denken en doen niet slechts beïnvloeden, maar soms zelfs geheel bepalen. Immers, je bent blootgesteld geweest aan en gevormd door allerlei anderen, die een belangrijke rol speelden in je leven en die vaak tot op de dag van vandaag nog belangrijk voor je zijn, hetzij in positieve of negatieve zin. Voor veel allochtonen is het vanzelfsprekend aandacht te geven aan relaties met voorouders, overledenen en goden. Aan deze dimensies in hun leven kan niet voorbijgegaan worden zonder essenties te missen.

In dit verband is het goed in gedachten te houden dat vooroudermagie niet alleen maar voorkomt bij allochtone bevolkingsgroepen. Immers personificaties van overleden voorouders kunnen je via onbewuste en non-verbale communicatie door bv. je ouders onverwacht sterk beïnvloeden (moeder tegen haar dochtertje: “je bent net je oma!”). Zulke opmerkingen of hints kunnen onder de oppervlakte en continu aanwezig zijn en zeker als ze negatief getuned zijn een zwaar en onmiskenbaar stempel drukken op je leven.

Als persoon besta je niet alleen binnen de begrenzing van je eigen huid, maar ook voor een groot deel in de breinen van anderen, ook na je overlijden. Die dóórwerkende beïnvloeding is er altijd, er valt moeilijk aan te ontkomen. De één ervaar je als dichter op je huid zittend, dan een ander. Sommigen heb je hoog staan, anderen zie je ‘niet zo zitten’. Iedereen kent wel uitdrukkingen als: bij de directeur ben ik nergens, mijn ex staat tussen mij en m ‘n vrouw in, ik voel groeiende afstand naar mijn broers, mijn zoons heb ik in mijn hart gesloten.

Welnu, sociaal panorama techniek is evenals familieopstellingen een instrument waarmee je de sociale beleving als in een driedimensionale reconstructie kunt onderzoeken en veranderen. Belangrijk, want representatie van sociale constructies bepaalt de interactie. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar je bent je er eigenlijk maar zelden van bewust. Het is dan ook een reis door je onderbewuste. Ondanks het feit dat sociale constructies onbewust zijn, automatisch ontstaan en van persoon tot persoon verschillen, zijn ze toch zichtbaar te maken. Er zijn patronen in te herkennen en er kan indien nodig verandering worden aangebracht. Aan het werken met deze techniek in Nederland heeft de sociaalpsycholoog Lucas Derks een grote bijdrage geleverd.