Verwerken van verlies bij o.a. overlijden en scheiding

Iemand verliezen van wie je houdt is een traumatische ervaring die vaak met grote stress gepaard gaat. Er is veel tijd nodig om over zo’n verlies heen te komen. Shock en trauma van het verlies kun je echter wel met EFT sneller achter je laten en toch goed verwerken, zodat je niet in die fase blijft hangen. Aanvaarden wat er is gebeurd is een moeizaam proces. Dat geldt ook voor het aanpassen aan de veranderingen die dit tot gevolg kan hebben. Mensen reageren heel verschillend op een sterfgeval: sommigen willen hun gevoelens met anderen delen, maar er zijn ook mensen die geneigd zijn alles op te kroppen. Rouw is het natuurlijke proces (met treuren als uiterlijke verschijningsvorm) dat iemand doormaakt om een verlies te aanvaarden.

Als je rouwt om een verlies kan je sterke emotionele en lichamelijke reacties vertonen. Wees niet verbaasd, als je dat ervaart. Gevoelens van angst en eenzaamheid, van schuld en verdriet zijn sterk aanwezig, maar je kan ook in shock verkeren of juist heel agressief zijn. Je kan problemen hebben met veranderde eetlust ; meestal heeft iemand helemaal geen trek meer, is als verdoofd, maar het omgekeerde kan ook voorkomen. Je slaap kan wegblijven of als je slaapt zijn er enge dromen of nachtmerries. Op elk van de genoemde items apart kan met therapie worden ingegaan als zo ‘n specifiek probleem overheersend wordt, maar het blijft belangrijk het wel te zien in de context van het rouwproces.

Behalve in dromen of nachtmerries kan je ook overdag het idee hebben de overledene werkelijk te zien op plaatsen waar hij/zij altijd was. Je kan ook menen de overledene te horen via allerlei geluiden, alsof hij/zij bezig is op plaatsen waar hij/zij gewoonlijk was. Het horen van de overledene komt het meest voor. Daarbij kan het lijken of je gesteund wordt in je verlies door degene die overleden is, maar ook kan het lijken op om hulp roepen, wat natuurlijk zeer beangstigend is, bijna onverdraaglijk. Het kan helpen je te realiseren dat het allemaal deel uitmaakt van een normaal rouwproces; maar een rouwproces kan ook stagneren wat zich kan uiten in langdurig depressieve gevoelens, schuldgevoelens en passiviteit. Ontkenning kan daarbij ook een rol spelen. Met name waanbeelden en hallucinaties zijn sterk verbonden met ontkenning. Psychologische hulp kan helpen het rouwproces waar nodig alsnog in gang te zetten en te begeleiden. EMDR is een prima methode om een gestagneerd rouwproces weer op gang te brengen.