Ook wel psychoanalytische psychotherapie genoemd is eigenlijk een minder intensieve vorm van psychoanalyse. Deze laatste wordt nauwelijks meer in haar oorspronkelijke vorm toegepast. Het gedachtegoed daaruit t.w. de aanname dat je je vaak niet bewust bent van de drijfveren van je gedrag, vindt nog wel toepassing. Je bent boos, bang of onzeker zonder precies te weten waar dergelijke gevoelens vandaan komen. Met name ervaringen met ouders en verzorgers in je vroege jeugd, maar ook latere ervaringen met andere mensen kunnen diepe indruk hebben gemaakt. Dat kan maken dat je in vergelijkbare situaties steeds op die bepaalde manier reageert, omdat je dat vroeger zo geleerd hebt.

Onder regressie wordt verstaan het teruggaan in de tijd waarbij verdrongen ervaringen worden herbeleefd en strategieën die ontwikkeld zijn om overeind te blijven worden herkend.
Bewustmaking van het verband tussen hedendaags gedrag en de belastende ervaringen in het verleden schept de mogelijkheid tot herprogrammeren.
Zo kunnen oude blokkades die oorzaak zijn van je huidige psychische en / of lichamelijke problemen worden opgeheven.

Een belangrijke therapeutische interventie bij het toepassen van regressie is innerlijk kindwerk; het werken met je jonger innerlijk deel wat mogelijk, onder invloed van pijnlijke omstandigheden, is afgesloten van het heden, en waarmee in trance contact kan worden gemaakt. Pijn in het verleden kan op de plaats waar het ontstond worden geheeld. In je kindertijd werden de fundamenten gelegd voor wie je nu bent. In de ontmoeting met je innerlijk kind ontstaat bewustwording van de manier waarop tekortkomingen zijn ontstaan. Je persoonlijke geschiedenis kan niet herschreven worden. Wat wél kan is werken aan acceptatie en vergeving waardoor er heling ontstaat.