Met deze term, ook wel dertigersdip genoemd, wordt het verschijnsel bedoeld dat je als twintiger of (begin)dertiger je somber en onzeker kunt gaan voelen en gaan twijfelen over de koers die je leven neemt. Ook als je alles op het eerste gezicht goed voor elkaar hebt en niets te klagen. Toch is dit laatste wel wat er gebeurt. Je bent in de bloei van je leven en je ervaart problemen op psychosociaal gebied, wat op zich al een reden is om je onzeker te voelen als je je dat realiseert. Het kan komen door omstandigheden, zeker als je een huishouden combineert met een baan: werkdruk thuis én op het werk, relatieperikelen thuis, problemen rond kinderwens of als je al kinderen hebt de drukte van een dynamisch gezin, zorg voor eigen ouders etc. ‘t Kan ook intrapsychisch zijn: faalangst, identiteitsproblemen, onverwerkte zaken uit je jeugd, die versterkt boven komen in tijden van stress, etc.etc. Allemaal terreinen van levensproblematiek, die ook nog ‘s negatief kunnen interfereren met je werk.

Het klachtenpatroon wat je ervaart lijkt op burnout. In essentie gaat het om een identiteitscrisis, waarin je zoektocht naar eigen unieke identiteit centraal staat, vaak in combinatie met een herbezinning op levensbeschouwelijk gebied. Typische klachten zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, slecht slapen, maagpijn steken in je borst, overmand worden door levensvragen: “Is dit echt alles?” Is ook vaak werkgerelateerd, je vindt daarin geen voldoening (meer)…. Is dit écht wat ik wil? Gezien mijn leeftijd, zou ik misschien toch nog moeten/kunnen kiezen voor iets anders etc…

Het kan helpen in te zien dat het leven soms aan elkaar lijkt te hangen van crisis. Als het niet al je eigen ervaring is, blijkt dat in ieder geval wel uit allerlei theorieën over levensloop en daarin te onderscheiden levensfasen. Een goede manier (zoniet de enige) om uit de impasse te komen is keuzen maken (al is dat nou juist ook voor een groot deel de kern van je probleem) en je daarbij te realiseren dat het kiezen voor iets per definitie betekent, dat je afstand doet van de andere mogelijkheden.
Als dat moeilijk voor je is kan goede coaching door een deskundig iemand, die zich prima kan afstemmen in dit verband op juist deze doelgroep, een heel goede stap zijn. Bij de beroepsvereniging staat als één van mijn specialisaties vermeld: “Jongeren- en adolescenten problematiek” …