Wordt toegepast in de reguliere gezondheidszorg als aanvulling bij o.a.: psycho-sociale klachten, onverwerkte trauma’s, stress, rouwverwerking, energieblokkades, loopbaan- en levensloopvragen en bij het werken met chronisch zieken. Het is een harmonische en helende methode om je te begeleiden bij het vinden van een, ondanks bezwarende omstandigheden, zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Ze integreert ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van psychosociale begeleiding van mensen met kanker, waarbij het theoretisch kader verder is uitgewerkt en de praktische ontspannings- en visualisatieoefeningen zijn verfijnd.

Je leert emoties te herkennen en te doorgronden om ze vervolgens te kunnen loslaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het eigen voorstellingsvermogen, visualisatietraining, lichaamsbewustwording, energetische- en ademhalingsoefeningen, counselling en begeleiding, toegepaste imaginatieoefeningen, de taal van symbolen leren begrijpen en vormen van psycho-educatie.

De grote hoeveelheid prikkels waaraan je in deze hectische tijd blootstaat heeft invloed op je lichamelijk en geestelijk leven. De methode geeft inzicht in eigen gevoelens en helpt je zo goed mogelijk om te gaan met jezelf en met je directe omgeving. Het geeft kracht, die helend kan werken op de psyche waardoor je weer innerlijk in balans raakt, je energieker voelt en je beter kan omgaan met pijn, verlies en angst waardoor een betere kwaliteit van leven bereikt wordt. Deze therapie heeft als doel je innerlijke kracht te stimuleren en te activeren.