Als je meer inzicht wilt krijgen in je eigen persoonlijkheid en mogelijkheden is de persoonsgerichte aanpak (i.t.t. de gebruikelijke probleemgestuurde) heel geschikt. De aandacht wordt gericht op je totale persoon, op hoe je bent in je doen en laten. Er wordt gezocht naar het waaróm (of juist waarom niet) van bepaalde trekjes in je manier van reageren, of mogelijk bepaalde patronen in je denk- of handelwijze stelselmatig terugkomen. En als zo ‘n patroon opvallend aanwezig blijkt, wat daarvan dan de persoonsgebonden betekenis is. Zou je er meer mee gebaat zijn dat zo te houden of zou verandering aanbrengen beter werken?

Het kan daarbij gaan om het aanpakken van een aantal door zo ‘n patroon veroorzaakte samenhangende problemen, die ervoor zorgen dat je minder goed in je vel zit. Of misschien wil je je oriënteren op een andere baan die beter bij je past of meer duidelijkheid over voor- en nadelen van belangrijke keuzen die je moet maken. Misschien is er iets kenmerkends te vinden in wat je steeds weer hindert.

Gebruikmakend van ontdekkende technieken kan niet alleen worden uitgezocht bij welke zaken of omstandigheden je je goed voelt, en die dus kennelijk belangrijk zijn, maar ook welk element daarin een cruciale rol speelt. Al met al gaat het er om meer zelfinzicht te krijgen zodat je je levensenergie optimaal kan benutten voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Aspecten die verbeterd zouden kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

  • communicatie en inlevingsvermogen
  • zelfvertrouwen, ik-sterkte en assertiviteit
  • zingeving in je leven / levensvraagstukken
  • innerlijke groei en harmonie
  • lichamelijke en sociale vaardigheden
  • creativiteit en geheugen

Omdat zich (anders dan met een probleemgerichte aanpak) bij deze verkennende benadering “onderweg” allerlei persoonlijke vragen en problemen kunnen voordoen, en waaraan afhankelijk van de behoefte meer of minder aandacht wordt besteed, valt van te voren niet goed in te schatten hoeveel tijd er voor nodig is. ‘t Is een vorm van coaching, maar met een open einde.

Een variant hierop is de persoonlijke coaching met wel een duidelijk streefdoel. Het doel (voor bv. optimaal presteren) staat vast, maar het persoonsgerichte slaat dan op het optimaal gebruik leren maken van juist die eigenschappen en vaardigheden die uniek zijn voor jou als persoon. Dit i.t.t. het aanleren van algemeen geldende strategieën. Bij een persoonsgerichte aanpak gaat het om persoonlijk potentieel.