Op pensioengerechtigde leeftijd vinden er vaak in korte tijd meerdere grote levensveranderingen plaats. Het definitieve verlies van werk op je vertrouwde werkplek en de omgang met je collega ‘s kan in een beginperiode na je pensionering soms wat weg hebben van een rouwperiode (ik hoorde wel zeggen “je valt niet in een gat, maar in een ravijn”), daarna kan het leiden tot een gevoel van identiteitsverlies.

Immers, door met pensioen te gaan sluit je definitief een belangrijke periode in je leven af, belangrijk omdat je er je identiteit aan ontleende (wat je deed, bepaalde wie je was) én omdat het heel veel tijd van je leven in beslag nam. Die identiteit had je ooit opgebouwd ter compensatie van een fundamenteel en onontkoombaar negatief geloof over jezelf. En de praktische beleving van in de wereld staan met waar je goed in bent valt dan ineens weg. Je kan (in het beste geval) nog slechts teren op de herinnering (met het risico dat je tot vervelens toe praat over ‘vroeger’). Je hebt dus te maken met gevoelens van verlies en onomkeerbaarheid én je moet op zoek naar een nieuwe manier om invulling te geven aan al die ‘lege’ tijd die voor je ligt. Voor sommigen is dit zo moeilijk dat het leidt tot depressiviteit. Je kan het gevoel hebben dat je ‘niks meer waard’ bent of nog sterker ‘niemand meer bent’ en je dagelijkse gang van zaken is ontregeld.

Niet iedereen is even vitaal, er komt soms sneller dan verwacht het geconfronteerd worden met fysieke aftakeling vanwege het ouder worden. Je kinderen zijn of gaan het huis uit. Je ouders zijn al overleden of als ze hoogbejaard zijn overkomt het je als gepensioneerde in deze periode. Het herfsttij in je leven stemt niet altijd vrolijk. Daaruit voortkomende problemen kunnen zijn eenzaamheid, isolement en verveling, als je geen zinvolle invulling aan je bestaan weet te geven. Het kan zelfs op die leeftijd nog leiden tot relatieproblemen. Psychologische begeleiding kan deze problemen helpen keren.