Klachten als deze vragen logischerwijs om een bezoek aan een arts om lichamelijke oorzaken te vinden als aangrijpingspunt voor behandeling. Als op medisch gebied echter alles in orde lijkt en toch de klachten blijven kan het zinvol zijn verder te zoeken. Want een klacht is er niet zo maar. Ik noemde hier maag-, darm-, en nekklachten omdat dit de plaatsen bij uitstek zijn waar klachten van “nerveuze” aard zich uiten.

Ook al voel je je niet nerveus in de gebruikelijke zin van het woord, dan kan het toch zijn dat er een verborgen boodschap zit in wat je lichaam je kennelijk wil laten weten. Betekenisverlening heft (als er geen lichamelijke oorzaak is) vaak de klacht op.
Dit soort klachten zijn ook vaak terug te voeren op een storing in de energiehuishouding van het lichaam, in welk geval toepassing van EFT vaak de klachten geheel laat verdwijnen of op z’n minst verbetering brengt.

De Specialisatie-opleiding tot Psycho Somatic Coach is vooral gericht op PDS (Prikkelbare Darm Syndroom) en migraine. De therapeutische aanpak van PDS of IBS zal daarmee geoptimaliseerd zijn.

De internationale term voor PDS is IBS (Irritable Bowel Syndrome). Voor de behandeling van IBS is altijd een verwijzing nodig van de medisch specialist of van de huisarts.