In de loop van je leven doorloop je een aantal leeftijdsgebonden fasen, met de bij die bepaalde leeftijd behorende ontwikkeling. De kindertijd, de puberteit, adolescententijd, de dertigers, de veertigers, elke fase heeft zo zijn eigen problematiek. Niet in de laatste plaats ook de leeftijd waarop men (al of niet vervroegd) met pensioen gaat. Elke fase heeft zijn eigen procesmatige kenmerken, met (inherent aan processen) de kans op strubbelingen. Als de stoornis te groot blijkt kunnen therapiesessies geïndiceerd zijn.