Bij deze NLP-techniek met een spiritueel aspect erin gaat het niet om vormen van positief denken, waarbij een probleem van buitenaf benaderd wordt . Dit laatste zien Connirae & Tamara Andreas als pogingen tot verandering aan de oppervlakte zonder de kern van het probleem te raken. Het door hen ontwikkelde kerntransformatieproces werkt daarentegen van binnenuit. Het is een reeks stapsgewijze oefeningen die het je mogelijk maken ongewenste gedragingen, gevoelens en reacties gemakkelijk en snel te veranderen en die je een blijvend gevoel van welbevinden geven, dat zich als vanzelf ontwikkelt bij het ervaren van deze therapievorm.

Net als iedereen heb je vast wel persoonlijke beperkingen die je probeert te overwinnen. Als je vecht tegen gewoonten en neigingen die je niet wilt doe je dat meestal door gebruik te maken van je zelfbeheersing of wilskracht. In feite vecht je dan tegen jezelf, want het gaat om vervelende trekjes van je eigen persoonlijkheid. Het is niet moeilijk in te zien wie er verliest als je tegen (een innerlijke vijand van) jezelf vecht. Je verliest zelf, of je zit met een “innerlijke verliezer.” Bij kerntransformatie komen al je subpersoonlijkheden als deelaspecten van jezelf, al je innerlijke delen als winnaar uit de bus. Je ontdekt de achterliggende positieve doelstellingen van je gedrag en manier van reageren die je in jezelf het meest afkeurt en bekritiseert.

Die delen zijn ooit ontstaan door afsplitsing (van de totale persoonlijkheid) in perioden toen je het als kind moeilijk had met gevoelens die niet werden erkend. ‘t Is alsof die delen zich ‘teleurgesteld’ afwendden, toen ze ontbeerden wat ze hard nodig hadden. Zo ‘n afgesplitst deel blijft zich als subpersoonlijkheid ‘gedragen’ alsof het nog altijd die leeftijd heeft ten tijde van ‘het losraken’ (tot uiting komend in vervelende, jaloerse, niet goed ‘te plaatsen’ karaktertrekjes). Zo ‘n deel blijft achter in ontwikkeling, groeit niet mee, lijkt bevroren in de tijd, waardoor het geen profijt kan hebben van alle later geboden kansen en opgedane informatie. We hebben ze ooit apart gezet, maar ze blijven zich ‘misdragen’.

Kerntransformatie is er op gericht die afgesplitste delen, die allemaal een deel van je vitaliteit en energie bezitten, weer erbij te halen, zodat ze weer deel uitmaken van je totale persoon en tegelijk ook uitgroeien tot op de leeftijd die je op dat moment hebt. Dan win je enorm aan kracht en bloeit je vitaliteit geweldig op. Je voelt je energieker dan ooit en je hebt geen last meer van innerlijke disharmonie.

Je richt je dus (wat ik hierboven noemde) op je tekortkomingen. Of, je neemt wat de zusjes Andreas noemen je “innerlijke lelijkheid”, je minst gewenste eigenschappen als uitgangspunt, dus precies die dingen van jezelf die een probleem voor je vormen of die je in jezelf afkeurt. Meestal ben je er niet toe geneigd iets positiefs te kunnen zien in wat als negatief op je over komt. Waarom zou je ook? Als er geen aanleiding toe is, ben je geneigd ‘door’ te gaan op een eenmaal ingeslagen weg. En ook als dingen niet helemaal OK voelen heb je vaak niet de moed uit vrije wil ze aan te pakken. Soms echter loopt het spaak en kun je dat negatieve niet langer ontlopen.

Maar juist in tijden van crisis, als je vast loopt en steeds ‘jezelf tegenkomt of voor de voeten loopt’, kan je je ontwikkelen. Een crisissituatie kan aanvoelen als een geboorte waar je als moeder en kind onontkoombaar doorheen moet, je kan geen kant meer uit, moet de confrontatie aan en dat leidt soms tot verrassend goede dingen. De vragen waar het om gaat zijn niet die vol zelfbeklag als “Waarom moest mij dit weer overkomen?” of “Waarom liep alles zo verkeerd?” of als je nog wel je eigen aandeel meent te zien in hoe alles (fout) gegaan is kwel je je vaak vanuit een idee dat je zelf verantwoordelijk bent (ook als dit niet zo is) voor hoe de dingen gelopen zijn met gedachten als ‘als ik maar dit of dat had gedaan, zou ik de pijn die ik nu voel niet hebben gehad’. Maar daar heb je niks aan.

‘t Gaat eerder om vragen als: “Wie ben ik diep van binnen ?” en “Wat wil ik vanaf nu?” Een antwoord zal vaak iets praktisch zijn in de trant van: “Ik wilde dat ik mijn scheiding ongedaan kon maken.”of “Ik wil weer zijn zoals ik was voor ik werd gemolesteerd” of “…..voordat mijn vrouw overleed.” Een betere manier om op een bevredigende manier tot rust te komen is naar de kern te gaan van wat je werkelijk mist. Bij de techniek van kerntransformatie wordt doorgevraagd. “Gesteld dat dat zo was, dus dat aan die wens voldaan is, wat zou je dán willen, wat is dán belangrijk voor je?” Steeds maar weer.

Kerntransformatie gaat aan het denken voorbij, heeft niets te maken met manipulatie, maar roept op een weldadige manier gevoelens op van eenheid en vrede van bijna spirituele aard.
Het is een opschonende, helende methode die veel innerlijke rust geeft. Het heeft een weldadige invloed op alles wat niet ‘lekker loopt’ in je leven, zoals gevoelens van geïrriteerdheid, moeite met het vinden van een juiste partner of onzekere gevoelens bij verandering van baan of in een nieuwe relatie. Je kunt er mee werken om je zelfvertrouwen te verbeteren of aan een scala van lichamelijke ongemakken, maar ook aan zaken die samenhangen met posttraumatische stress of verslavingsproblematiek.