Vage klachten – vage lichamelijke klachten

Hoe kan het dat je je lichamelijk niet goed voelt terwijl er toch medisch gezien niks aan de hand is? Dat komt omdat alle meespelende factoren elkaar onderling beïnvloeden, wat kan leiden tot allerlei onduidelijke, a-specifieke, lichamelijke klachten. Binnen mijn...

Lees meer

Traumaverwerking

Traumaverwerking na PTSS: post traumatisch stress syndroom Als je een traumatische gebeurtenis meemaakt als een explosie, een ongeluk, een verkrachting of ander geweld als een gewapende overval, een al of niet plotseling verlies van een dierbaar persoon door...

Lees meer

Hypnose en trance

Het woord 'trance' heeft vaak een wat ongunstige klank, vaak ontleend aan uitspraken als....... 't Werd 'm zwart voor de ogen en hij handelde als in trance toen hij etc.... en dan volgt vaak iets engs. Het suggereert, dat er iets met je gebeurt, waarbij je de controle...

Lees meer

Transactionele Analyse – TA

Grondlegger van de Transactionele Analyse is de Amerikaanse psychiater Eric Berne. TA is een praktisch te gebruiken model wat inzicht geeft in de manier waarop mensen onderling reageren. Het laat duidelijk zien hoe communicatiepatronen in elkaar zitten, je kunt eraan...

Lees meer

Stress symptomen – stressreacties

In tijden van crisis brengen de stresshormonen adrenaline, noradrenaline en cortisol je lichaam in paraatheid als reactie op stress. De eerste twee (behorend tot de catecholaminen) zetten aan tot actie, terwijl de laatstgenoemde (een corticosteroïde) juist passiviteit...

Lees meer

Stresshantering – omgaan met stress

Twee zaken zijn bij stress en burn-out van belang: afstand nemen van de stressbron en leren ontspannen. Als eerste is belangrijk dat je gelegenheid krijgt om op verhaal te komen. Dat betekent bijvoorbeeld dat, wanneer de stress werkgerelateerd is, je er goed aan doet...

Lees meer

Stress

Stress, spanningsklachten en nervositeit Stress wordt vaak gezien als iets negatiefs. Maar als je 't uitdaging noemt klinkt het al heel anders. Veel mensen voelen dat ook als zodanig. Toch blijft steeds een juiste balans tussen te veel en te weinig belangrijk om je...

Lees meer

Stemmingsstoornissen

Je hebt een stemmingsstoornis als zich iets ongewoons in je stemming voordoet, wat eigenlijk niet bij je hoort en wat jijzelf of je omgeving als storend ervaart. Maar je kunt pas weten of er sprake is van een stoornis als je weet wat geldt als normaal. Daarom ga ik...

Lees meer

Sociaal panorama

Als sociaal wezen zijn anderen belangrijk voor je. Ook innerlijk, hoe ze je denken en doen niet slechts beïnvloeden, maar soms zelfs geheel bepalen. Immers, je bent blootgesteld geweest aan en gevormd door allerlei anderen, die een belangrijke rol speelden in je leven...

Lees meer

Slaapproblemen

Dit zijn problemen die te maken hebben met een verstoring van je slaappatroon m.n. als je langdurig slecht slaapt en je daardoor overdag je onvoldoende uitgerust voelt. Voor een goede gezondheid is voldoende slaap met een goed slaapritme erg belangrijk. Dat geldt voor...

Lees meer