De methode van onderbewustzijn.com

Een unieke methode die al het werk voor je doet terwijl je slaapt

Omdat het steeds duidelijker wordt dat het schonen en herprogrammeren van het onderbewustzijn het belangrijkste onderdeel is van persoonlijke ontwikkeling zijn er inmiddels talloze methodes ontwikkeld om dit te bewerkstelligen.

Veel methodes zijn heel gericht en pakken succesvol een bepaald onderwerp aan, bijvoorbeeld gewichtsverlies en stoppen met roken. Sommige methodes zijn meer gericht op schonen en loslaten, terwijl anderen juist met name gericht zijn op herprogrammeren.

Uniek en veelomvattend

Onze methode is uniek vanwege de integrale aanpak en vanwege de combinatie van een aantal elementen die samen verantwoordelijk zijn voor het succes:

 • Het schonen van het onderbewustzijn zodat beperkende en onjuiste overtuigingen kunnen worden losgelaten
 • Het herprogrammeren van het onderbewustzijn door het inbrengen van positieve, ondersteunende en ware overtuigingen en programma’s
  Dit kan een brede aanpak zijn van aspecten die van invloed zijn op je leven en functioneren in het algemeen
  Dit kan eveneens een aanpak zijn meer gericht op bepaalde onderwerpen
 • Het gebruik van de thèta hersengolven om het domein en de ontvankelijkheid van het onderbewustzijn te bereiken
 • Het gebruik van de eigen stem om gewenste transformatie kracht bij te zetten
 • Eigen keuze van het te gebruiken onderliggende muziekbestand
 • Het gebruik van op de persoon afgestemde scripts en affirmaties, met daarbij nog de mogelijkheid ze nog persoonlijker te maken door gebruik van eigen bewoording en eigen aanvullingen
 • De persoonlijke aanpak, benadering en begeleiding die geboden wordt

Het ontstaan

Een aantal van bovengenoemde elementen zijn terug te vinden in andere methoden, technieken of benaderingen en zijn hierdoor niet nieuw. In het bijzonder de volgende zijn van invloed geweest bij de totstandkoming van de methode:

 • het werk van de auteur U. S. Andersen, met name het boek Three Magic Words
 • de I am Word trilogie, gechannelde teksten van Paul Selig
 • het werk van de auteur J. Murphy, met name het boek The Power of your Subconscious Mind
 • technieken zoals Brain Sync en Holosync
 • het werk en onderzoek van T. D. Mahaney
 • onderzoek naar hersenactiviteit, hersenstimulatie en brainwave entrainment in het algemeen

Onze methode is juist door deze veelomvattendheid uniek en de combinatie van al deze elementen zorgen voor synergie en daarmee voor het succes.

Hoe werkt het

Voor het slapen gaan luister je circa 30 minuten met hoofdtelefoon naar een geluidsbestand met door jezelf ingesproken script van affirmaties. Dit script is in onderlinge afstemming met jou samengesteld en gericht op jouw persoonlijke situatie. Een persoonlijk script bestaat uit circa 75 tot 100 zinnen.

In ieder script zit een precieze opbouw. Het eerste deel van de affirmaties is gericht op het opschonen van je onderbewustzijn. Het gaat daarbij om het loslaten van trauma’s, onware overtuigingen, beperkende gewoonten en gedachten. Het tweede deel is gericht op het inbrengen, ontwikkelen en programmeren van gewenste, positieve en ondersteunende programma’s, gewoonten en overtuigingen.

 

Gebruik van je eigen stem bij de affirmaties is belangrijk

Het geluidsbestand bestaat uit door jezelf gekozen muziek met daarin verweven het door jou ingesproken script en een techniek om je hersengolven in thèta te brengen. In deze toestand ben je heel ontvankelijk voor de affirmaties die onderdeel uitmaken van je script. Het feit dat dit gebeurt met je eigen stem is daarbij van cruciaal belang. Gemiddeld duurt het 28 luistersessies om je onderbewustzijn op een bepaald gebied te schonen en herprogrammeren.

Elk persoonlijk geluidsbestand is uniek en wordt zorgvuldig en handmatig in overleg met jou samengesteld. Alles wordt zoveel mogelijk afgestemd op jouw persoonlijke wensen en behoeften.