Zowel bij kinderen als bij volwassenen doen zich deze klachten vrij vaak voor. Wat je dan hoort zijn dingen als “je aandacht er niet bij kunnen houden” of “je niet meer kunnen concentreren”, of “ik onthoud niks meer” , zaken die ook nogal eens op voorhand genoemd worden als oorzaak van studie- en leerproblemen. Meestal is er een samenhang met iets anders zoals sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen bij kinderen, angst klachten of depressies, dit laatste vooral bij volwassenen (en ouderen, zie onderaan).

Bij volwassenen hebben vergeetachtigheid en gebrek aan concentratie ook dikwijls te maken met psychische overbelasting door stress of vermoeidheid (iets waar kinderen op reageren met hyperactiviteit. Iedere ouder van jonge kinderen kent dat ‘druk worden’ vlak voor het slapengaan). Een bekende oorzaak van minder alert-zijn is medicijngebruik voor een lichamelijke ziekte (als het al niet veroorzaakt wordt door de ziekte zelf), maar ook slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen de aandacht doen verslappen. Kortom alles wat gekoppeld is aan negatief getunede zaken (relatieproblemen, isolement, eenzaamheid, ondervoeding) leidt de aandacht af. Bij studie is gebrek aan motivatie dikwijls de oorzaak van moeite hebben zich te concentreren. Voor alle genoemde problemen kan therapie verlichting brengen. NLP kent goede motivatietechnieken.

Wat betreft ouderen wil ik in dit verband benadrukken dat gewone vergeetachtigheid een normaal verschijnsel is wat hoort bij het ouder worden. Bij veel dagelijkse handelingen hoeft niet meer te worden nagedacht. Door de jarenlange tot sleur geworden routine is “aandacht erbij houden” niet meer nodig. Zo’n uiting van aandachtstekort, gecombineerd met gewone vergeetachtigheid, kan gemakkelijk worden aangezien voor “er met het hoofd niet meer bij zijn.” Hoewel begrijpelijk, is het toch niet terecht dan maar meteen te denken aan beginnende dementie.

Wel kan het zinvol zijn andere oorzaken van verminderde concentratie uit te sluiten of juist aan het licht te brengen door dat in een therapiesessie goed uit te vragen. Dat kunnen aan gezondheid of medicijngebruik gerelateerde zaken zijn of meer thuishorend in de psychische sfeer als bovengenoemd. En voor de hand liggend natuurlijk, hoe ga je om met pensionering?