Hierbij wordt er van uitgegaan dat gedrag dat in de loop van je leven is aangeleerd, ook weer kan worden afgeleerd. Er wordt gewerkt aan een concreet probleem of aan een bepaalde klacht b.v. aan het verminderen van angst- en paniek klachten, dwanghandelingen of depressieve klachten. Eerst wordt nagegaan hoe en wanneer de klachten zijn ontstaan en waar ze mee samen zouden kunnen hangen. Je wordt geleerd om dingen anders aan te pakken of anders over situaties te denken.
De combinatie van cognitieve en gedragstherapeutische procedures wordt cognitieve gedragstherapie genoemd.

De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Je gedachten beïnvloeden je gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals ‘ik ben niks waard’ of ‘ik kan dat toch niet’ kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken.
Gebruikmakend van deze therapievorm zal ik samen met jou nagaan welke ideeën je hebt over jezelf en anderen, over wat volgens jou anderen van je denken, wat je zou moeten doen en/of kunnen, of je schuld hebt aan iets, enzovoorts. De vragen worden op een steunende, niet-aanvallende en belangstellende manier gesteld.

Ik zal vervolgens met je in gesprek gaan over de mate waarin je ideeën op realiteit berusten. Het accent ligt op het aanleren van andere, meer positieve gedachten. Via het beïnvloeden van denkbeelden kan je je gevoelstoestand in gunstige zin veranderen. Daardoor verandert je doen en laten in positieve zin en verminderen je klachten.