Invalide zijn of het hebben van chronische pijn en/of een chronische ziekte beknot je mogelijkheden enorm. Je lijdt daar iedere dag weer opnieuw onder en dat tast je levenskwaliteit behoorlijk aan. Voorbeelden zijn aandoeningen als: spierziekten< gewrichtsaandoeningen, fibromyalgie, reuma, kanker, IBS en het chronisch vermoeidheids- syndroom (CVS of ME). Dit laatste heeft als kenmerk inspanningsintolerantie, wat inhoudt dat een relatief geringe inspanning al leidt tot uitputting, waarbij het herstel langer dan 24 uur duurt. EFT blijkt bij al deze aandoeningen een sterk positieve invloed te hebben.

Vooral het bij de meeste chronische aandoeningen begeleidende verschijnsel pijn op zich, of nou de oorzaak wel of niet bekend is, en het geconfronteerd worden met toenemende invaliditeit als gevolg van ziekte kan veel levensvreugde wegnemen. Hypnotherapie kan helpen de pijn te verminderen of geheel weg te nemen en het immuunsysteem is er positief mee te beïnvloeden.

Je kan gesensibiliseerd raken door steeds terugkerende handelingen van verpleegkundigen en artsen. In plaats van eraan te wennen, kun je overgevoelig worden en er steeds meer tegenop gaan zien. Om dat te verhelpen is hypnotherapie ook prima inzetbaar, evenals voor het wegnemen (of het minder belastend maken) van negatieve bijwerkingen van geneesmiddelen.

Het leren omgaan met altijd aanwezige pijn en ziekte vraagt heel wat aanpassing, het neemt tijd, die je soms niet eens meer hebt en het is uiterst moeilijk. Dit vraagt heel veel van je en van de mensen die deel uitmaken van je leefomgeving. Chronisch ziek zijn kan een ware uitputtingsslag betekenen. Je hebt het gevoel dat niemand echt kan helpen, dat je er uiteindelijk alleen voor staat, waardoor je je volslagen hulpeloos kunt voelen en je je als het ware voelt wegzakken. Het is dan zaak te voorkomen dat je ook nog ‘s echt depressief wordt, want zonder dat staat je relationele netwerk toch al gigantisch onder druk.

Psychologische hulp kan ook veel steun geven bij het besef dat je nooit meer helemaal gezond zult zijn. Als dat besef doorbreekt kan dat je zo intens verdrietig maken, dat je in een soort rouwproces terecht komt. En net als bij het verwerken van het overlijden van een dierbaar persoon is een goed verwerkingsproces nodig om verder te kunnen met je leven door het verlies (in dit geval van je gezondheid) een plaats te geven.

En als je weinig perspectief meer hebt (eindstadium van je ziekte en/of hoge leeftijd) kan gesprekstherapie je helpen je voor te bereiden op je naderend levenseinde door dingen in je (voorbije) leven (waarmee je ‘t misschien nog steeds moeilijk hebt) op de juiste plaats te zetten.