Autogene training is speciaal ontwikkeld voor mensen die een druk leven hebben buitenshuis. Het is een ontspanningstechniek, die slechts twee minuten in beslag hoeft te nemen en vijf maal per dag moet worden uitgevoerd om effectief te zijn en die je desnoods op een toilet kunt uitvoeren. Prof. Dr. I.H. Schultz toonde aan dat deze door hem ontwikkelde techniek een sterk positieve invloed heeft op autonome lichaamsfuncties (als bijv. bloeddruk, hartslag en spijsvertering).

Via deze techniek kun je je lichaam, ook met een druk bestaan, vijf maal per dag in korte tijd geheel tot ontspanning brengen. Als je autogene training doet leer je de suggesties uit het hoofd. Als je ze tot het eind toe met aandacht en gevoel hebt opgezegd (hardop of zachtjes in jezelf), in combinatie met wat je voelt in je lijf, weet je ook meteen dat de paar minuten die je er voor uittrok voorbij zijn.
De suggesties gaan als volgt , elke suggestie steeds 3 x achter elkaar herhalen:

Ik ben rustig, volkomen rustig.
Linkerhand en -arm zijn zwaar, volkomen zwaar.
Rechterhand en -arm zijn zwaar, volkomen zwaar.
Voeten en benen zijn zwaar, volkomen zwaar.
Linkerhand en -arm zijn warm, volkomen warm.
Rechterhand en -arm zijn warm, volkomen warm.
Voeten en benen zijn warm, volkomen warm.
Het hart slaat rustig en krachtig.
De ademhaling is rustig en gelijkmatig. Ik word geademd. Het ademt in mij.
Mijn buik is stromend warm.
Mijn voorhoofd is aangenaam koel.
Mijn onderkaak en mijn tong zijn heel zwaar.

Dus na de suggestie van rust de zwaartesuggesties voor de linker en rechterhand en -arm apart en voor de voeten en benen, vervolgens de warmtesuggesties in dezelfde volgorde, dan die voor de hartslag en ademhaling, om af te sluiten met die voor de buik en het hoofd. Elk dus drie keer.
De methode Schultz is gebaseerd op het verschijnsel dat ontspanning van de spieren een gevoel van “zwaarte” veroorzaakt, terwijl ontspanning van de bloedvaten een gevoel van “warmte” en tinteling veroorzaakt. Omgekeerd: indien je gevoelens van zwaarte en warmte induceert, ontspannen zich resp. de spieren en de bloedvaten. De opgehoopte spanning vloeit weg, waardoor zowel het lichaam als de geest worden ontspannen. Er volgt aldus niet alleen ontspanning, maar ook herstel van gestoorde functies door een verbeterde stroom van bloed en energie.

De suggestie van stromende energie in de buik heft gevoelens van spanning op die daar, als locatie van het zgn. abdominale brein, vaak worden ervaren. De suggestie over een koel voorhoofd is bedoeld als tegenhanger van het ‘verhitte’ malen en piekeren met alsmaar rondgaande gedachten in je hoofd. Suggereert tot rust komen van die gedachtestroom. De suggestie betreffende onderkaak en tong is bedoeld om de daar meestal onbewust opgebouwde spanning te verminderen. Veel mensen hebben een soort ‘kaakklem’, zelfs in de slaap, soms tot uiting komend in tandenknarsen. Dat klemmen wordt nogal eens gesignaleerd door tandartsen die de sporen daarvan duidelijk kunnen zien aan het gebit.

De methode Schultz werkt door directe ontspanning, terwijl Jacobson afwisselend spieren laat spannen en ontspannen om het verschil en de daarbij optredende verschijnselen beter voelbaar te maken. Wanneer je de methode eenmaal beheerst, gaat het steeds makkelijker. Al snel kun je spieren en bloedvaten vrijwel onmiddellijk laten ontspannen door simpelweg in jezelf te zeggen: ‘ontspan’. Topsporters maken hier veelvuldig gebruik van om in uiterst korte tijd weer “als nieuw” in het veld of op de baan te verschijnen.