Normaal is er evenwicht tussen spanning en ontspanning, wat geregeld wordt door het autonome zenuwstelsel, dat vele lichaamsfuncties regelt zonder dat je er bij na hoeft te denken. Maar als je overspoeld wordt door stress (in vakjargon: vast komt te zitten in de adrenalinecirkel dan zou het wel handig zijn als je zelf invloed kon uitoefenen om meer tot rust te komen. Buikademhaling is daartoe heel geschikt, het is een simpele, effectieve en makkelijk te leren methode om je te ontspannen. Het is ook één van de weinig beschikbare manieren om het op rust en herstel gerichte deel van het onwillekeurige zenuwstelsel direct te stimuleren.

Je kunt ademen op drie verschillende manieren: bij een ‘hoge’ ademhaling als de schouderademhaling worden je schouders omhoog getrokken, bij de borstademhaling (die ook gerekend wordt tot ‘hoge’ ademhaling zet je je borstkas uit, naar voren en opzij), en bij de buikademhaling maak je je borstkas ruimer door je middenrif omlaag te drukken en de buikwand naar voren. Let eens op je eigen ademhaling. Waar vindt de meeste beweging plaats? Bij je schouders, je borstkas of je buik?

Bij stress is er meestal een borstademhaling, snel en oppervlakkig, de zgn. hoge ademhaling. Mensen met hyperventilatie gaan als gevolg van stress over op snel en verdiept ademhalen, met als gevolg een koolzuurgebrek in het bloed. Dit resulteert in allerlei nóg onrustiger makende symptomen als gejaagdheid en angst,snel bonzend hart, uitbrekend (angst)zweet, duizeligheid en misselijkheid, en kramp in buik en spieren met tintelingen in handen en voeten (waarbij ademen in het bekende plastic zakje helpt om het koolzuurgehalte weer op te voeren).

Gaat je adem langzaam of snel? Van de genoemde drie typen ademhaling geeft een diepe, regelmatige en langzame buikademhaling het meest rust. Met een langzame, diepe ademhaling, waarbij je je middenrif op de inademing omlaag duwt, kun je je lichaam ontspannen. Als je hier in het begin moeite mee hebt kunt je op je rug gaan liggen en een telefoonboek of iets dergelijks op je buik leggen. Duw bij de inademing het gewicht omhoog en adem langzaam en rustig.

Maak de uitademing zo lang mogelijk door je buikspieren zo ver mogelijk in te trekken op het einde van je uitademing. Alsof je het laatste restje lucht uit je lichaam wil persen. Als je dan in één keer je buikspieren ontspant, vullen je longen zich uit reactie als vanzelf met nieuwe lucht, waarbij je dan het laatste stukje heel gemakkelijk weer kunt doorzetten tot een zo bol mogelijke buik. Ik raad je aan die bewegingen van het onderlichaam in het begin wat te overdrijven.
De bewegingen van longen en diafragma (middenrif) bij diepe buikademhaling prikkelen de ganglioncellen ter hoogte van de plexus solaris, wat een stimulerende werking heeft op de op rust en herstel gerichte tak van het onwillekeurige (autonome) zenuwstelsel

Eenmaal bekend met het gevoel, kun je oefenen zonder gewicht van telefoonboek of iets dergelijks. Als je merkt dat het lukt de buikademhaling goed uit te voeren, doorloop dan eens tijdens deze ademhalingsoefening met je aandacht je hele lijf en let op het gevoel in je handen, je voeten en de raakvlakken van je lichaam met de ondergrond etc. Daarna kun je oefenen in het buikademhalen in combinatie met andere lichaamshoudingen of -bewegingen als zitten, rechtop staan of lopen. Met deze techniek kun je opkomende stress meteen laten afvloeien, wat geweldig goed voelt. Als het vaak voorkomt dat je je onrustig en gespannen voelt raad ik je aan in het begin gestructureerd te oefenen b.v. 3 x per dag gedurende 10 minuten. Door je bewust te worden van je ademhaling kun je leren dit als vanzelf te corrigeren als die (of jijzelf) onrustig wordt.